Warunki bezpieczeństwa.
Fb19dedba34309e857e43807273deb63

Rolety.

1. Małe dzieci mogą zaplątać się w elementy służące do sterowania dekoracjami okiennymi tj. łańcuszki, sznurki, taśmy, linki. Istnieje ryzyko, że elementy te mogą owinąć się wokół szyi dziecka.
2. Należy uniemożliwić dzieciom dostęp do łańcuszka, aby nie dopuścić do zaplątania lub uduszenia.
3. Nie umieszczać łóżek, mebli oraz kołysek w pobliżu elementów do sterowania dekoracjami okiennymi.
4. Nie wiązać razem sznurków. Upewnić się, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli. 

Kliknij ENTER aby wyszukać lub ESC aby zamknąć